Information.dk er lavet om til en stor gruppeblog på valgaften: http://information.dk/