Ralf Christensen har nekrolog på Luftskibet/LARM:

Stockhausen er død | Luftskibet (beta)

Powered by ScribeFire.