En god gammel værtshusdisciplin er blindsmagning af Tuborg og Hof. Kan man
smage forskel på de to? Oftest kan man ikke. Af hensyn til markedet så
er de to øl i årenes løb blevet så ens, at ingen almindelige mennesker
kan smage forskel. Det samme gør sig gældende for de danske aviser på
nettet. Når man som denne klummeskriver læser sine nyheder i en
rss-læser, er det lidt som at deltage i en blindsmagning på nyheder.

Læs min nyeste klumme på RADAR