Sagen om Erik Haaest og de 200.000 kr., han har modtaget i støtte fra Kunstrådets litteraturudvalg under ledelse af Claes Kastholm Hansen, udvikler sig stadig.

Senest har Haaest svaret på beskyldningerne om holocaustbenægtelse og udsagnet om, at Anne Franks Dagbog er “løgn og latin”. Det skete i Information onsdag. Klik ind på Information og søg på “Haaest” – så får du et overblik.
Jeg har ikke blandet mig i debatten om Haaest og holocaust, da mit ærinde var et andet – nemlig Haaest påtænkte hvidvaskning af hipokvinden, der medvirkede til tortur af min far under krigen. I dag er der to læserbreve i Information, som dokumenterer, at Haaests omgang med kilderne, der “afslører” Anne Franks Dagbog som “løgn og latin” er særdeles lemfældig. Fx. bygger hans argumentation i høj grad på information fra holocaustbenægteren David Irving. Haaests modsvar i Information graver kun hans egen grav dybere, og dermed smitter den også af på litteraturudvalgets research af de mennesker, som de deler penge ud til.

Claes Kastholm Hansen har både i Information og Jyllandsposten udtalt, at hvis han havde kendt til Haaests sværmeri for holocaustbenægtere, så havde han aldrig givet manden støtte. Personligt har jeg hele tiden været forundret over, hvorfor udvalget tilsyneladende ikke har undersøgt Erik Haaests hjemmeside. Her kan man til overflod orientere sig i mandens bizarre udlægninger af virkeligheden og historien om besættelsen i særdeleshed. Hvis man ydermere ulejliger sig med at checke sitets fortid via the Waybackmachine, så finder man udsagn om min fars kvindelige torturbøddel Anna Lund Lorentzen, der kun underbygger mistanken om, at Haaest er ude på at rense denne danske nazist og hipo.

Fx. skriver Haaest: “ANNA – ET JUSTITSMORD Om denne fine, gamle dame på 91 år handler min næste bog. Jeg søger p.t. forlag til at få den udgivet.”

Sammenholdt med Informations interview med den tidligere redaktør på Ekstra Bladets forlag, der afviste bogen som en utroværdig rensning af Anna Lorentzen, så fremstår projektet ganske klart. Haaest har set sig varm på kvindens historie og vil med sit eget kors af politisk ukorrekthed skrive en bog, der renser hende. At den nuværende forlægger på projektet hævder, at den nye udgave af bogen bygger på mange flere og nye kilder, end den udgave som Ekstra Bladets forlag afviste, beroliger mig ikke. Især ikke efter Haaests egen afsløring af hans bevidste fordrejning af historien om Anne Frank baseret på “forskning” bedrevet af David Irving og ligesindede holocaustbenægtere. Haaest er dybt utroværdig. Og det smitter af på Claes Kastholm Hansen og resten af litteraturudvalget.

I interviews i Information og Jyllandsposten i juli måned har flere professionelle historikere taget afstand fra Erik Haaest og hans arbejde, der bliver betegnet som sjusket og ukorrekt.

For at illustrere Haaests niveau citerer jeg her fra hans hjemmside – fundet via the Waybackmachine. Det taler vist for sig selv….. Ikke mindst det sidste afsnit, hvor Haaest ser sig selv som blåstemplet af Kastholm m. fl. Til lykke med det, siger jeg bare…

Alt dette vil v�re med i ‘Bogen om Anna’. Den vil i endnu h�jere grad end mine foreg�ende b�ger rode op i usande myter om det heltemodige danske folk, som den dag i dag tror sig efterkommere af vikingerne. En myte, jeg ikke mener har rod i realiteter: Vi er som hovedregel efterkommere af vikingernes koner/k�rester og hjemmeblevne liderlige tr�lle, som vikingekvinderne med fryd lod sig overliste af i mangel af anden mandeh�rm p� bopladsen/landsbyen.

M�ndene var med begejstring draget i leding. Fri for skr�lende unger og k�llingekagl efterlod de koner og k�rester hjemme ved k�er og f�r, ved k�dgryder og markarbejde, klar til at fejre deres syfilisramte m�nd og k�rester, n�r – eller hvis – de efter endte togter overhovedet gad vende hjem til toften.

Nej, vikingernes efterkommere finder du i dag fortrinsvis i de lande, hvor vikingerne drog til – og blev. De virkelige vikinger blev derude, enten hugget ned p� valen og sendt videre til Valhal, eller fristet af fremmede kvindesk�ds n�rhed.

Det danske folk er nok n�rmere resultatet af de hjemlige parringer, end af dem, som foregik ude i den store, vide verden. Den h�jt besungne, danske folkesj�l, indeholder da ogs� lige dele kvindagtig eftergivenhed og krybende slavesj�l! Ogs� det er med i “Bogen om Anna”

Om min kommende bog er politisk korrekt? Nej, det er den faneme ikke. Men den er korrekt!

Det m� man ogs� tro p� i Kunstr�dets Litter�re Fagudvalg, siden man har givet mig 100.000 kroner til at f�rdigg�re bogen for.

Hvorn�r ‘Bogen om Anna’ udkommer ved jeg ikke. Efter p�ske g�r jeg i gang med at finde et forlag. Det bliver ikke sv�rt! Jeg vil vove at p�st�, at ingen sandf�rdig historie nogensinde har haft s� meget stof i sig at fort�lle. Det sv�re bliver at f� forlaget til at acceptere at vente!